Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
Your servant, sir.
They have told me that you sell
some very good wines.
Here ought to he no one in
town that can sell better, sir.
"What sort of wines do you keep?
Why sir, we keep pretty well
all sorts; from humble port to
Emperor Tokay.
What sort of sherry have you
got?
We have all sorts, brown and
pale.
How do you sell it, by cask,
or in bottles?
We generally sell it by dozen.
Do you keep any East-India
sherry ?
At al priccs, from 36 to 54
guilders.
Which can you recommend most,
the brown or the pale?
Both sorts are excellent, sir; but
I think, I give the preference
to the brown.
But if I send you back the bot-
tles, you, of course, make me
an allowance for them ?
Certainly, sir, we allow back three
ÜW dienaar, mijnheer!
Jilen heeft mij gezegd, dat bij u
zeer goede wijnen te koop zijn.
Er zal wel niemand in de stad
wezen, mijnheer, die betere te
koop kan hebben.
Welke soorten van wijnhoudtgij?
Wel, mijnheer, wij houden zoo
wat van alle soorten; van den
gewonen portwijn af tot den
keizerlijken tokayer.
Welke soort van sek (wijn van
Xeres, uit Spanje) hebfr gij in
voorraad ?
Wij hebben alle soorten, donkere
en lichte,
Hoe verkoopt gij die, bij het
vat of bij flesschen?
Wij verkoopen die gewoonlijk
bij het dozijn flesschen.
Hebt gij ook oost-iudische
sek?
(O ja) in alle prijzen, van 36
tot 54 gulden.
Welke kunt gij mij het best
aanbevelen, de donkere of
de lichte?
Beide soorten zijn voortreffelijk,
mijnheer; maar toch, geloof
ik, aan de donkere de voor-
keur te kunnen geven.
Maar wanneer ik u de flesschen
terug zend, dan berekent gij
natuurlijk toch wel iets minder?
Wel zeker, wij geven ^ie een-