Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
Five guilders.
I prefer a beaver to a silk hat,
because they last longer and
are water-proof.
How are they worn now ?
With a high crown and a
broad brim.
Besides, we have hats of various
shapes, as taste varies, and
what becomes one person does
not suit another.
We have the Paris fashions.
Have you not any according
to English fashion?
The English have no stand-
ard fashion.
There every one dresses to his
own taste.
As for me, it is the best.
What you say is very just.
I will take this with a broad
brim, as it shades me from
the sun.
Here is a ten guilders mint-
note, please to give me one
guilder change.
With a wiiie*mer-
cbaiit, etc.
Vijf gulden.
Ik heb liever een' vilten dan
een' zijden hoed, omdat zij
duurzamer en tegen regen
bestand zijn.
Hoe worden de hoeden thans
gedragen ?
Hoog van bol en breed van
rand.
Wij hebben overigens hoeden
van onderscheidene vormen;
omdat de smaak verschilt
en hetgeen den een' kleedt,
past den ander' niet.
Wij hebben de parijsche modes.
Hebt gij er geene naar engel-
sche dragt?
De Engelschen hebben geene
vaste dragt.
Een ieder kleedt zich daar naar
zijnen eigenen smaak.
Ik voor mij houd dit voor het
best.
Gij oordeelt er zeer juist over.
Ik zal dezen met breeden rand
nemen, want die beschermt
tegen de zon.
Hier is een muntbiljet van tien
gulden, geef mij als het u
belieft een' gulden terug.
Met eenen wijnlioo-
per, enz.
Good morning, Mr. H.
Goeden dag, mijnheer H.