Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
bodice quite plain, with a
lace bertha.
Make mine in that style.
Have you any lace to give me,
madam?
The flounces are usually edged
with lace.
I have some which I bought
purposely.
Be sure to make the stomacher
long enough.
I will try to give you satis-
faction.
When do you require it ?
I wish to have it on Saturday
next, at four o'clock.
I hope you will not disap-
point me.
I promise you that I will be
punctual.
Do you require any other
article, madam?
Not at present.
WUli a liat-maker.
eenvoudig te maken met een'
kanten kraag.
Maak het zoo voor mij.
Hebt gij kanten er bij te ge-
ven, mevrouw ?
De garneersels worden gewoon-
lijk met kanten bezet.
Hier heb ik er eenige, die ik
er toe gekocht heb.
Vergeet niet, het lijf lang ge-
noeg te maken.
Ik zal mijn best doen, me-
vrouw tevreden te stellen.
Wanneer verlangt n^evrouw het
te hebben ?
Ik had het gaarne aanstaanden
Zaturdag tegen vier uur.
Ik hoop, dat gij mij niet te
leur zult stellen.
Ik beloof u, dat ik stiptelijk
er voor zorgen zal.
Moet mevrouw ook nog iets
anders hebben ?
Voor het oogenblik niet.
Met eenen hoeden-
maker.
1 waut a fashionable hat.
Should you like a silk or a
beaver hat?
What is the price of a bea-
ver hat?
Nine guilders.
And of a silk hat?
Ik heb een* modernen hoed noodig.
Wil mijnheer een' zijden of
vilten hoed hebben ?
Wat is de prijs van een* vilten
hoed?
j Negen guldeu.-
; En van een* zijden ?