Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
Do you prefer them made high
or low, madam?
I like them rather high, with a
cardinal-cape trimmed with
fringes.
Will you have the sleeves tight
or loose?
I prefer them rather loose for
a morning-dress.
Will you allow me to try on
your silk dress?
Does it please you, madam?
The stomacher fits me very
well, but the sleeves are too
tight.
Where do they trouble you,
madam ?
They must be entirely altered.
They bind me everywhere, but
especially at the elbow.
If that be the case, madam,
I had better make fresh
sleeves.
You had better take my pattern
again, and be sure that
you make no mistake.
I want also a ball-dress.
How do you wish it made?
«
I wish it made very fashion-
able.
Do you put on much trim-
ming now ?
It is the fashion to make the
Verkiest mevrouw ze hoog of laag
(aan den hals)?
Ik draag ze gaarne hoog, met
eene kardinaal-pelerine met
franjes bezet.
Belieft mevrouw de mouwen
naaaw of wijd te hebben?
Voor een ochtendkleed heb ik
ze liever eenigzins wijd.
Mag ik zoo vrij zijn, u uw zij-
den kleed te passen?
BevaH het u, mevrouw?
Het lijf past mij zeer goed, maar
de mouwen zijn te naauw.
Waar spannen (hinderen) zij u,
mevrouw ?
Ze moeten geheel veranderd wor-
den.
Ze spannen mij overal, doch voor-
namelijk onder den elleboog.
Als dit het geval is, mevrouw,
dan wil ik u liever nieuwe
mouwen maken.
Neem dan liever op nieuws de
maat, en pas op, u niet te
vergissen.
Ik heb ook een balkleed noodig.
Hoe wenscht mevrouw het ge-
maakt te hebben?
Ik wensch het naar den aller-
laatsten smaak te hebben.
Maakt gij tegenwoordig veel
garneersels (oplegsels)?
Het is smaak, het lijf zeer