Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
I vvaut a gold snuii-box.
This is of beautiful workmauship.
I want a handsome box, as it is
for a present.
I could not make one better
than this.
But it does not seem new.
It is quite new, it ouly wants
cleaning.
What is the price of it?
Hundred guilders.
I can only give you ninety
guilders.
I ought to have a good box for
that price.
T cannot take less than hundred
guilders.
I have no objection to divide
the difference.
Very well, sir. I
Here is a beautiful pair of ear- |
rings, sir. j
They are certainly very splendid, |
but I do not require them. |
You shall have them a great j
bargain. |
Witli a drett^-maker.
Ik heb eene gouden snuifdoos
noodig.
Deze is uitmuntend fijn bewerkt.
Ik moet eene fraaije doos heb-
ben, want zij moet tot ge-
schenk dienen.
Eene betere dan deze zou ik niet
weten te maken.
Maar zij schijnt niet nieuw te
wezen.
Zij is geheel nieuw en moet
slechts schoongemaakt worden.
Wat is de prijs er van?
Honderd gulden.
Ik kan u niet meer dan negen-
tig gulden er voor geven.
Tot dien prijs diende ik wel eene
goede doos te hebben.
Ik kan niet minder dan honderd
gulden er voor nemen.
Ik heb er niets tegen, het ver-
schil te deeleo.
Zeer wel, mijnheer!
Hier heb ik een paar zeer fraaije
oorringen, mijnheer!
Zij zijn trouwens zeer fraai, maar
ik heb ze niet noodig.
Gij zoudt er een koopje aan
hebben.
Met «eue uaaister.
1 wish you to make two mor- | Ik had gaarne twee ochtendklee-
niug-dresses, please to take den door u gemaakt, en ver-
my pattern. [ zoek u mij de maat te nemen«