Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
Do not fail to let mc have
them on Saturday.
I will not disappoint you, sir.
With a Jeweler.
Can you show me some rings?
Are these set with fine stones?
How much is this ring ?
These diamonds are very bril-
liant.
They are of the first water.
What is the price of them ?
I want two hundred guilders
for them.
This ring fits me.
Is it strongly mounted ?
It is very well finished, sir.
What is the price of this chain?
It is only sixty guilders.
But it is second-hand.
That is the reason of. my offer-
ing it 90 eheap.
I will take it.
What will you allow me for
mine?
I will weigh it against this, as
the gold is the same, and
charge you for the difference.
That is very fair..
Verzuim uiet ze jmij Zaturdag
te bezorgen.
Ik zal niet mankeren, mijn-
heer!
Net eeuen Juwelier.
Wilt gij mij eenige ringen la-
ten zien ?
Zijn deze met echte steenen
gezet ?
5oe hoog komt deze ring ?
Dat zijn zeer schitterende dia-
manten.
Zij zijn van het eerste water.
Hoeveel kosten deze?
Ik moet twee honderd gulden
er voor hebben.
Dat is een ring, die mij past.
Is hij stevig gezet ?
Het is allerbest werk, mijnheer!
Hoeveel kost deze ketting ?
Die komt niet hooger dan zes-
tig gulden.
I Maar het is een gedragene.
! Daarom geef ik hem ook zoo
goedkoop.
Ik zal hem nemeu.
Hoeveel geeft gy mij voor den
mijnen?
Ik zal beide tegen elkander we-
gen, daar zy van hetzelfde
goud zijn, en ik bert^ken u
maar het verschil.
Dat vind ik billijk.