Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
Allow mc to try them on you,
sir.
I will try them ou myself.
They arc a great deal too
straight.
They pinch me.
They will be more easy by
wearing them.
1 cannot walk in them.
I must try another pair.
You will not have worn them
two days, before they cease
to hurt you.
Shall I make you a pair?
If you can make them in two
days.
Of wat leather shall T make
them ?
Of black soft calf-leather.
It must be of the best quality.
I want also a pair of boots
and a pair of slippers.
Be sure to make them to fit
me, as I do not wish to have
corns.
You may dei)end, sir, on my
giving you satisfaction.
If they do not please me, I
shall send them back.
Will you have the heels high?
Flat heels, half an inch in
height.
Is het geoorloofd, mijnheer,
dat ik ze u aanpas?
Ik zal ze zelf passen.
Zij zijn veel te naauw.
Zij wringen mij.
Zij zullèn door het dragen wel
gemakkelijker worden.
Ik kan er niet in loopen.
Ik moet een ander paar passen.
Als mijnheer ze twee dagen
gedragen heeft, zullen ze niet
meer wringen.
Zal ik u een paar aanmeten ?
Zoo gij ze in twee dagen kunt
maken.
Van welk leder moet ik ze
maken ?
Van zwart zacht kalfsleder.
Het moet van de beste kwa-
liteit wezen.
Ik heb ook een paar laarzen
en een paar pantoffels noo-
dig.
Zorg vooral dat ze mij i)as-
sen, wan-t ik zou geene lik-
dorens willen hebben.
Mijnheer kan er op staat ma-
ken, dat ze naar genoegen
zullen wezen.
Zoo ze mij niet bevallen, zend
ik ze terug.
Wil mijnheer hooge hakken ?
Lage hakken, ter hoogte van
een' halven duim.