Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
Do you like it set in gold?
No, I prefer it in shell.
Let it be for a short sight.
What is the price of this ?
Seven guilders.
I wish to change these spect-
acles, which I bought yest-
erday.
Do they not suit your sight,
sir?
They magnify, whereas they
should diminish.
I will change them, sir.
Give me some of strong power.
These will suit me very well.
What difference have I to pay ?
Have I any thing to pay for
the exchange ?
The difference is seventy-five
cents.
I want also an opera-glass,
Here is a second-hand one,
price only four guilders.
1 will take it.
With a shoe-uiaker.
1 want acme shoes have you
any ready made?
We have several pAirs.
Wil mijnheer het in goud ge-
vat hebben?
Neen, ik heb het liever in
schildpad.
Het moet voor een bij gezigt wezen.
Hoe hoog komt dit ?
Zeven gulden.
Den bril, dien ik gisteren heb
gekocht, zou ik gaarne wal-
len verruilen.
Deugt hij niet voor uw gezigt,
mijnheer ?
Hij vergroot, in plaats van te
verkleinen.
Dan zal ik hem verruilen,
mijnheer !
Geef mij een' met schei'pe glazen.
Deze glazen zullen goed voor
mij wezen.
Hoeveel moet ik er op toegeven ?
Moet ik voor het verruilen iets
vergoeden ?
Het verschil is 75 centen.
Ik moet ook een' tooneelkijker
hebben.
Hier is een gebruikte, die kost
slechts vier gulden.
Dien zal ik nemen.
Met eenen schoenmaker.
Ik heb schoenen noodig; hebt
gij gemaakte in voorraad ?
Wij hebben verscheidene paren.