Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(52
I do not keep any ready made,
but can make them in a
very short time.
Show me some different co-
loured silks.
This colour is very pale; have
you none other ?
I think this will suit you.
Send me those articles which
I have chosen, this evening.
They shall be forwarded, madam.
With a hair-
dresser.
Good morning, I wish you to
shave me and to cut my hair.
Allow me to put on this sha-
ving-cloth.
Why do you not commcnce?
Are your razors good?
The water is not yet hot, sir.
You ought always to have hot
water ready.
Pray sit by the window, sir,
as it is too dark to see here.
Take care not to cut me.
The soap has a very unideasant
smell.
What are you doing? You hive
cut me.
Gereed heb ik er geene, maar
ik kan ze al zeer spoedig
laten maken.
Laat mij eenige zijden stoffen
in verschillende kleuren zien.
Deze kleur is al te bleek, hebt
gij geene andere?
Deze zal u denkelijk wel bevallen.
Zend mij dezen avond de zaken,
die ik heb uitgezocht.
Het zal bezorgd worden, me-
vrouw !
Met eenen kapper
(en scheerder).
Goeden dag, ik wilde mij bij u
laten scheren eu het haar snijden.
Mag ik, als het u belieft, u
den schecrdoek omdoen.
Waarom- begint gy nog niet ?
Zijn uwe. scheermessen goed?
Het water is nog niet heet,
mijnheer!
Gij behoort altijd heet water
gereed te hebben.
Mag ik u verzoeken, mijnheer,
u bij het venster te zetten,
daar het hier te donker is,
om te kunnen zien.
Pas op dat gij mij niet snijdt.
De zeep heeft een' onaangena-
men reuk.
Wat doet gij? Gij hebt mij ge-
sneden.