Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
6U
It will be ready to-morrow.
You have not wound it up
properly; you have broken
the chain.
I do not know any thing of it.
I must give you a new chain,
it will cost you two guilders.
But you undertook to keep it
in good repair.
You have broken the spring; 't is
no fault of the watch.
I let it fall yesterday, when,
I suppose, it was broken.
Yon must leave it with me.
Will you lend me another for
the time?
I can only lend you a silver
watch, but it will perform
correctly.
Do not fail to have it ready
when I call.
Het zal morgen gereed zijn.
Gij hebt het niet goed opge-
wonden; gij hebt den ketting
gebroken.
Ik weet er niets van.
Ik moet u een'nieuwen ketting
er in zetten, dat zal u twee
gulden kosten.
Maar gij hebt aangenomen het
noodige er aan te doen.
Mijnheer heeft de veer gebro-
ken ; dat ligt niet aan het
horologie.
Ik heb het gisteren laten val-
len, en toen moet zij, naar
ik vermoed, zijn gebroken.
Mijnheer moet het horologie
mij hier laten.
WMlt gij mij intusschen een
ander leenen?
Ik kan u niet anders dan een
zilveren horologie geven, maar
het loopt goed.
Zorg dat gij het gereed hebt
als ik terug kom.
With a milliner.
I want a fashionable bonnet.
ny eene modemaakster.
Ik heb een' modischen hoed
noodig.
Let me see the newest fashions. | Laat mij de laatste modes
zien.
Here is a green velvet bonnet I Hier is een groen fluwee-
of the newest fashion. len hoed naar den iaatsten
> 1 smaak.