Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
Will you pay me cash?
Yes, I will pay you now.
Do you warrant it?
I will warrant it to perform
well for ten years.
How long has it been made?
I made it for a gentleman last
autumn, who has since died,
and who never had it.
Is it of the newest fashion ?
Do you keep it in proper order
for me?
I undertake to do so for the
first year.
Have you set it to the proper time ?
It is perfectly correct.
If it do not perform correctly, I
shall bring it back to you.
Coiifiiiiiatioii.
My watch does not go well.
What is the matter with it, sir?
It loses-half an hour a day and
some days it gains half anhour.
Can you repair it while I wait?
It will take some time to do so,
as I must take it to pieces
to clean it.
When can I have it again?
Verkiest mijnheer contant te be-
talen?
Ja, ik zal u terstond betalen.
Staat gij er voor in?
Ik sta er voor in, dat het tien
jaar goed zal loopen.
Hoe lang is het reeds gemaakt ?
Ik heb het verleden najaar voor
een' heer gemaakt, die intus-
schcn overleed, en het nooit
heeft gedragen.
Is het naar den laatsten smaak?
Belast gij u met het regelen
er van ?
Ik doe dit gewoonlijk gedurende
het eerste jaar.
Hebt gij het thans geregeld?
Het loopt naauwkeurig.
Als het niet goed loopt, breng
ik het u terug.
Vervolg,
Mijn horologie loopt niet goed.
Wat scheelt er aan, mijnheer?
Het loopt dagelijks een halfuur
na, en ook zijn er dagen dat
j het een half uur vooruit loopt.
I Kunt gij het herstellen, terwijl
ik er op wacht?
Dat zal te lang duren, want
ik moet het uit elkander nemen,
om het schoon te maken.
Wanneer kan ik het terug be-
komen ?