Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
It is a very useful work.
I am mistaken, sir; I believe it
is now in the press and that
a second edition will be shortly
published.
Will you send me a copy when
it appears?
Have you a copy of..,?
I have a second-hand copy, but
it is very dear.
How much do you want for it ?
I must have ten guilders.
That is very dear; it was only
published at four guilders.
But it is very scarce.
I will buy it, if you will let
me have it bound.
Very well, sir, I will do so.
Have you any work descriptive
of the curiosities of this town?
I have here a small guide, but it
was published two years ago.
Is there no newer edition ?
This is the latest.
Do you know of any of the
curiosities to be seen?
You will find a great manymention«
ed in this work, which will
give all necessary informations.
Have you a good Dutch and
English dictionary?
I have several; but the best is
in two large volumes.
Het is een zeer nuttig werk.
Ik vergis mij, mijnheer; ik meen
dat het thans ter perse is en
er binnen kort een tweede druk
zal uitkomen.
Wilt gij mij een exemplaar
zenden als het uitkomt?
Hebt gij een exemplaar van...?
Ik heb er een voor oud, maar
het is zeev duur.
Hoe veel moet gij er voor hebben ?
Ik moet tien gulden er voor
hebben.
Dat is zeer duur; nieuw was dc
prijs niet meer dan vier gulden.
Maar het is zeldzaam.
Ik wil het koopen, als gij het
mij gebonden wilt leveren.
Best, mijnheer! dat zal ik doen.
Hebt gij eene beschrijving van de
merkwaardigheden dezer stad?
Ik heb hier een handboekje, maar
het is reeds twee jaren geleden,
dat het is uitgekomen.
Bestaat er geene latere uitgaaf?
Dit is de laatste.
Zijn u eenige der merkwaardig-
heden bekend, die te zien zijn ?
In dit werkje zijn een aantal ver-
meldigij zulterookallenoodige
onderrigtingen in vinden.
Hebt gij een goed nederduitsch-
engelsch woordenboek?
Ik heb er onderscheidene; het
beste is in twee lijvige deelen.