Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
with a book-seller.
Have you a catalogue of your
books?
Here is one, sir, published this
day.
You will find in it a selection
of foreign works.
Show me bome of the latest
publications.
Here are several works, and I
have here a case which has
just arrived.
Can you allow me to see them?
With much pleasure, sir.
Are they all new books?
Not all, some are old.
Have you fouud any thing to
suit you, sir?
Yes, here is a list of the works
which I require.
I have most of these in my li-
brary.
Do you wish them bound, sir?
I should prefer them unbound,
that I may read them first.
1 do not see any scientific works.
Have yon any of Buffon's works?
1 have an edition in a great
many volumes.
Has it auv illustrations?
Met eenen boekver-
kooper.
Hebt gij eene lijst uwer boe-
ken ?
Hier is er een, mijnheer! die
heden is uitgekomen.
Gij zult eene goede keuze vanbui-
tenlandsche werken er in vinden.
Laat mij eenige der nieuwst
uitgekomen werken zien.
Hier zijn verscheidene werken,
en daar heb ik eene kist, die
pas is aangekomen.
Wilt gij mij toestaan deze wer-
ken in te zien?
Met alle genoegen mijnheer l
Zijn dat altemaal nieuwe boeken?
Niet alle, eenige er van zijn oud.
Hebt gij iets gevonden, mijnheer,
dat uwe gading is?
Ja, hier is een lijstje van de
werken, die ik noodig heb.
Van het grootste gedeelte er van
ben ik voorzien.
Moeten ze gebonden wezen, mijn-
heer? '
Ik heb ze liever ongebonden, dan
kan ik ze eerst lezen.
Ik viud geene wetenschappelijke
werken.
Hebt gij nietsvanBuffons werken ?
Ik heb eene uitgave in ten aan-
tal deelen.
Is er plaatwerk bij ?