Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
I will take six of them.
Now tell me liow much I owe
you.
The total amount is thirty-two
guilders, forty cents.
Arc you not mistaken?
No, sir, it is quite correct.
Let me cast it up.
You are quite right, I did not
think it would have been so
much.
Do you not give a discount for
cash payment?
1 cannot allow any as the
prices are so low.
I always get a discount at
other houses.
But you have changed my
prices, so that I cannot
allow any discount.
Very well then, I will pay you
to-morrow.
When shall I send the arti-
cles?
I want them this evening.
I will not fail.
Be punctual, as my tailor will
be at my house and will
require the stuffs.
Ik zal er Ees van nemen.
Zeg mij nu, hoeveel ik u schul-
dig ben.
Het bedraagt te zamen twee en
dertig gulden, veertig cent.
Vergist gij u niet?
Neen, mijnheer! de rekening is
juist.
Laat het mij eens bij elkander
rekenen.
Gij hebt gelijk; ik dacht niet
dat het zoo veel beliep.
Geeft gij geene korting voor
contante betaling?
Ik kan niets laten korten, daar
de prijzen zoo laag moge-
lijk gesteld zijn.
Andere kooplieden geven mij
gewoonlijk korting.
Maar mijnheer dong van mij-
nen prijs af, nu kan ik geene
korting toestaan.
Welnu, dan zal ik u morgen
betalen.
Wanneer zal ik u de zaken
zenden?
Ik zou ze dezen avond willen
hebben.
Ik zal niet mankeren.
Zorg er stiptelijk voor, want
mijn kleermaker zal bij mij
komen om hel goed te halen.