Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
I have a good atoek of cash-
meres and silks.
I am not in want of any now.
Contiiiiiation.
Ik ben ruim voorzien van ka-
simieren en zijden stoffen.
Voor het oogenblik heb ik niets
noodig.
Vervolg.
Have you any linen? j
Of what quality, sir? i
It must be of the best, as j
it is for shirts. i
Here are several pieces. i
How much are they? i
Three guilders and a half is '
the lowest price. !
I prefer this one.
It is rather thick.
I have some thinner.
Give me sufficient for half a
dozen shirts.
Do you want any trimming,
sir? i
I want some cambric to match I
the cloth. '
Show me now some table-cloths. |
These are of very good quality j
and very cheap. j
How much are they? !
Send me four of them. '
Have you any pocket-hand-
kerchiefs?
I think these will please you
very well, sir-
Yes, I like them very much.
Hebt gij linnens te koop?
Van welke soort, mijnheer?
Het moet van de beste soort
zijn,
want het is voor hemden.
Hier zijn verscheiden stukken.
Hoe hoog komen deze ?
Drie en een halve gulden is de
uiterste prijs.
Dit stuk bevalt mij het best.
Het is tamelijk zwaar.
Ik heb het ook ligter.
Snijd mij zoo veel er van af
als tot een half dozija hem-
den noodig is.
Moet mijnheer geene voering
hebben ?
Ik heb kambriks noodig, dat
met het lijnwaad overeenstemt.
Laat mij nu eens tafelgoed zien.
Dit is van zeer goede kwaliteit
en zeer goedkoop.
Hoe hoog komt dit?
Zend mij er vier van.
Hebt gij zakdoeken ?
Ik geloof, mijnheer, dan deze u
wel zallen bevallen.
Ja, zij bevallen mij wel.