Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
How long will it take to make
them ? /
I can get them ready in two
days.
Then yon may ^end me this set.
I want a chest of drawers.
Here are several with the
prices on them.
I will fix on this.
Let me see your carpets.
What size do you require, sir?
Seven yards (ells) by six.
Do you prefer a Turkey carpet?
H
Oh! yes, I do not like any
thing else.
They are very expensive.
How much do you ask for
one?
It is a great deal too much.
Consider the size of it, and
you will not think it too
dear.
I have some second-hand car-
pets.
No, I do not like them,
I will take this.
When can you send me these
things?
You shall have them all in
two days.
When you send them, send
Hoe lang kan het duren om ze
te maken?
Ik kan ze in twee dagen ge-
reed hebben.
Welnu, zend mij dan dit dozijn.
Ik had eene coraode (latafel)
noodig.
Hier staan er verscheidene met
de prijzen er op.
Deze zal ik kiezen.
Laat mij eens uwe tapijten
zien.
Van welke grootte verlangt
mijnheer ze te hebben?
Zeven el lang en zes breed.
Verkiest mijnheer een turksch
(smirnaasch) tapijt ?
O ja, ik zou geen ander wil-
len hebben.
Zij zijn zeer duur.
Hoe veel vraagt gij voor een?
Dat is veel te veel.
De grootte in aanmerking ge-
nomen, zal mijnheer het niet
te duur vinden.
Ik heb eenige gebruikte ta-
pijten.
Neen, die wil ik niet hebben.
Ik znl dit nemen.
Wanneer kunt gij mij dit goed
bezorgen?
Binnen twee dagen zal ik u
alles zenden.
Zend mij bij het goed ook de
5