Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
I caunot alter my price.
I am content with a small profit.
I will not give more than thirty-
two guilders.
To what address shall I seud
■ it, sir?
1 also want a bed, something of
good quality but not too dear.
Will you have a tent-bedstead or
a French one?
I prefer a tent-bedstead.
I have one here very well made
and very cheap.
How much do you ask for it?
Only seventy guilders.
I cannot give you more than
fifty guilders, but will take
it for that sum.
Send with it two wool-matres-
ses, a feather-bed and a bolster.
Very well, sir, 1 will send them
to you.
Can I show you any chairs, or
other articles ?
I want a set of chains.
These are very good and quite
new, sir.
I do not like them with horse-
hair seats.
Have you any with leather
seats?
We do not keep them ready
made, sir.
Van den lU'ijs kan ik niets aflaten.
Ik beu met eene geringe winst
tevreden.
Ik geef u niet meer er voor dan
twee en dertig gulden.
Waar moet ik de kast bezorgen,
mijnheer?
Ik heb ook een bed noodig, van goe-
de kwaliteit, maar niet te duur.
Wil mijnheer het in den vorm
van een veldbed of naar fran-
schen smaak hebben?
Liefst als een veldbed.
Hier. heb ik er een, dat zeer goed
gemaakt en zeer goedkoop is.
Hoe veel vraagt gij er voor?
Slechts zeventig gulden.
Ik kan niet meer dan vijftig gul-
den er voor besteden, en tot
dien prijs zal ik het nemen.
Zend mij ook twee wollen matras-
sen,een veêren bed en eenepeluw.
Zeer wel, mijnheer! het zal u be-
zorgd worden.
Zal ik u ook eenige stoelen of
andere zaken laten zien?
Ik moet een dozijn stoelen hebben.
Deze zijn zeer goed, en splinter-
uieuw, mijnheer!
Die stoelen met paardenharen zit-
tingen bevallen mij niet.
Hebt gij ze niet met lederen zit-
tingen?
Dit hebben wij niet in voorraad,
mijnheer.