Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
I will alter it if you please.
No, I think it will do very well.
Make me a e;reat coat of a brown
colour and let me have it
next week.
Make it down to the knees and
let it have side-pockets.
Do you wish to measure me?
No, sir, I have your measure
for the coat; I need not
measure you again.
Do not disappoint me.
With ail upholsterer.
I want too look at your fur-
niture.
What kind of furniture can I
show you, sir?
I want a book-case, if I can get
a neat one.
I have one here, which is of first
rate workmanship.
What is the price of it?
I only want thirty-five guilders
for it.
But it is not new; it is second-
hand.
I bought it yesterday at a sale,
but it is almost new, and very
cheap.
You must take less.
Als mijnheer het hebben wil,
zal ik het vermaken.
Neen, ik geloof het zal zoo wel
goed zijn.
Maak mij een* bruinen jas en
bezorg me dien in de aan-
staande w^eek.
Maak hem tot aan de kniën
reikende en met zijzakken.
Wilt gij mij de maat nemen?
Neen, mijnheer; ik heb de maat
van uwen rok; het is onnoodig
u op nieuw de maat te nemen.
Stel mij niet tc leur.
Bij eenen menbelmaker.
Ik wenschte meubelen bij u te
zien.
Welke soort van meubelen ver-
kiest mijnheer te zien?
Ik heb eene boekenkast noodig,
als ik er eene naar mijnen zin
kan vinden.
Hier heb ik er eene in uitmun-
tend werk.
Hoeveel kost deze?
Ik wil niet meer er voorhebben
dan vijf en dertig gulden.
Maar zij is niet nieuw, het is
eene gebruikte kast.
Ik kocht ze gisteren op eene ver-
kooping; ze is bijna nieuw en
zeer goedkoop.
Gij moet den prijs minder stellen.