Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
Let me try them on.
Do they fit me properly?
I must alter the coat a little,
as it does not sit properly at
the arm.
But do the trowsers and the
waistcoat fit me?
They seem to fit you very well,
sir.
I do not feel very comfortable
in them; they feel too tight.
I can easily enlarge them, sir,
if you wish it.
Thee sleeves of the coat are not
long enough.
They are as long as they are
now worn.
It pinches me under the arms.
It is there that I wish to alter
it, sir.
But when can I have it back
again ?
You may depend upon my re-
turning it to-morrow by ten
o'clock.
The waistcoat appears to be too
short.
It IS as long as they are now
worn; I had not sufficient stuff
to make it longer.
It fits you extremely well.
You tailors always praise your
own work.
Laat me nu eens passen.
Zit het mij goed?
Ik moet den rok vermaken, hij
zit bij den arm niet goed.
Maar de pantalon en het vest, zit-
ten die goed?
Zij schijnen zeer goed te zitten,
mijnheer!
Ik voel er mij echter niet gemak-
kelijk in; ze zijn te naauw.
Zoo mijnheer ze wijder verkiest,
dan is dit ligt te doen.
De roksmouwen zijn niet lang
genoeg.
Zij hebben de lengte zoo als
men ze tegenwoordig draagt.
Het knelt me onder de oksels.
Juist, mijnheer! daar wil ik ook
wat vermaken.
Maar wanneer krijg ik den rok
terug?
Mijnheer kan er op rekenen, den
rok morgen om tien uur te-
rug te hebben.
Het vest schijnt te kort te zijn.
Het wordt tegenwoordig zoo kort
gedragen; ik had niet ge-
noeg goed, om het langer te
maken.
Het zit u heerlijk. (Het kleedt
u volmaakt goed).
Gij kleermakers prijst altijd uwen
arbeid.