Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
There is one to be had at the
doors.
Can you recommend me a shop^
where I can purchase good
lead-pencils and oil and wa-
tcr-colours ?
I supply all articles requisite
for artists.
I want some of the best black
and red pcncils, watei'-co-
lours, a palette and canvass.
Have you any english pencils?
These are not long enough.
How much are these?
I want also some crayons, and
a pencil-case.
Do you wish it of copper^
steel or silver?
Give me one in leather.
These |>encils arc too thick.
I want a large ivory palette
and also a mahogany one.
I have only boi-tree palettes.
Now I want some coloured
drawing-paper.
Show me some prints.
Here are figures, heads -and
historical pieces.
I want some landscapes, .flow- |
Gij kunt er een' aan den in-
gang koopen.
Kunt gij mij een' winkel opge-
ven, waar ik goede potloo-
den en olie- en waterverwen
kan koopen?
Ik verkoop al de voorwerpen,
die tot het kunstvak bcnoo-
digd zijn.
Ik heb eenige zeer goede pot-
looden, rood krijt, waterver-
wen, een palet en doek noodig.
Hebt gij engelsche potlooden ?
Deze zijn niet lang genoeg.
Hoeveel kosten deze?
Ik had ook gaarne verschil-
lend/e krijtsoorten en een'
penseelkoker.
Wilt gij er een' van koper,
staal of zilver?
Geef mij een' iedereu koker.
Deze potlooden zijn te dik, te
grof.
Ik heb een groot ivoren palet,
en ook een van mahoniehoiit
noodig.
Ik heb geene andere paletten
dan van beukenhout.
Nu heb ik geklevird teekenpa-
pier noodig.
Laat mij eens eenige koper-
2>lat-en zieu^
Hier zijn figuren, koppen cn
historiestukken.
Ik zoek landschappen, Uoe-