Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
Have you taken my letter?
Were you in time?
How much was the postage?
Bid you think of asking for
my letters?
There are none, sir, as the mail
has not yet arrived.
But is it not very late?
With an artist.
Are there any exhibitions of
paintings in this town?
Which churches are the most
remarkable for their archi-
tecture, sculpture, paintings,
etc.?
Which are the most elegant
edifices ?
Is there a public exhibition of
works of art?
There is one of great merit,
but it is closed.
When will it be re-opened?
Not before the next month.
What is the name of it?
What is the admission?
Can I get any work descriptive
of the exhibition?
Hebt gij mijnen brief op den
post bezorgd?
Kwaamt gij nog in tijds ?
Hoeveel was het port?
Hebt gij er aan gedacht, om
te vragen of er brieven voor
mij zijn ?
Er waren geene, omdat de post
nog niet is aangekomen.
Maar is het niet al vrij laat?
Bij eenen Sfliiider
of teeltenmeester.
Zijn er hier tentoonstellingen
van schilderijen ?
Welke kerken zijn door hare»
bouwtrant, gedenkstukken,
beeldhouwwerk, schilderstuk-
ken, enz. beroemd?
Welke zijn de schoonste ge-
bouwen ?
Is hier eene openbare tentoon-
stelling van kunstwerken?
Wij bezitten eene zeer uitmun-
tende, maar die is thans ge-
sloten.
Wanneer zal zij weder geopend
zijn?
Niet voor de aanstaande maand.
Hoe wordt zij genoemd?
Hoe veel kost de toegang?
Kan ik ergens eene beschrij-
ving (eenen catalogus) van
deze tentoonstelling beko-
men?