Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
II; is quite correct, sir; how
shall I give it to you; in
notes or in gold ?
1 should prefer a part in gold.
These coins seem to be light.
They are perfectly correct, sir,
you can weigh them in these
scales, if you please.
I have iu my pocket-book a
bill of exchange of your
London correspondent, pay-
able at ten days' sight. Will
you acce])t it ?
J cannot, as I have not re-
ceived any advice concern-
ing it.
Then I must protest it.
T cxpect a letter daily, so you
had better delay doing so.
When I receive advice I will
pay it to you.
How much do you charge for
discounting?
According to the scarcity of
money.
You may call in two or three
days, when I may, perhaps,
have received advice.
Het is volmaakt in orde; wenscht
mijnheer het geld iu bank-
biljetten of in goud te heb-
ben?
Ik zou liefst een gedeelte in
goud willen hebben.
Deze munten komen mij zoo
ligt voor.
Zij zijn volwigtig, mijnheer!
ge kunt ze op deze schaal
wegen.
Ik heb in mijne brieventasch
een' wissel van uwen corres-
pondent te Londen, op tien
dagen na zigt. "VVilt ge dien
accepteren (aannemen te be-
talen)?
Ik kan het niet doen, daar ik
geen advies (berigt) er van
ontvangen heb.
Dan moet ik hem protesteren.
Ik verwacht dagelijks een* brief,
derhalve zoudt gij beter doen
dit nog uit te stellen.
Zoodra ik advies ontvang, zal
ik hem u betalen.
Hoeveel rekent gij voor het
disconto ?
Al naar de schaarschheid van het
geld.
Gij kunt over twee of drie
dagen eens aankomen, mis-
schien zal ik dan advies ont-
vangen hebben.