Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
To accept 8 bill of exchange.
To protest a bill of exchange.
The protest.
A promissory note.
The drawer.
The drawee.
The eiobange.
First bill of exchange.
First of exchange.
Second bill of exchange
Continuation.
Sir, I am the bearer of a
letter of credit from your
correspondent in ..., for....
Eeii' wissel accepteren (aanne-
men).
Een' wissel protesteren, (niet aan-
nemen, weigeren, afwijzen,
niet betalen).
Het protest (schriftelijke verkla-
ring door een' ambtenaar,dat
de wissel niet aangenomen of
betaald wordt).
Eene promesse (schriftelijke be-
lofie tot de betaling eener
schuld).
De trekker eens wissels (de
schuldeiscber).
De betrokkene (de schulde-
naar).
De wissel- of speciekoers.
De primawissel.
De secundawissel (duplikaat eens
wissels, waarop insgelijks be-
taling gevorderd kan worden,
zoo dit niet op de prima is
geschied. Even zoo heeft men
tertia's, enz.).
Vervolg.
Mijnheer! ik ben houder van
een* kredietbrief (schriftelijke
aanbeveling om op eene
vreemde plaats over geld te
beschikken) van uwen cor-
respondent te .... voor eene
6om van ....