Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
smooth, aod of a very last- j
ing colour. Look at the list I
of this cloth. I
How much an ell is it?
Fifteen guilders.
That is a dreadful price; it
is exorbitant. I
i
Sir, it is the lowest price.
Believe me, I never over- j
charge; my profits are re- |
gular. '
1
Give me an ell and three quar- i
ters; that will be enough |
to make me a coat.
Here it is, sir. Would you wish j
to have the gloss taken off j
the cloth?
Yes, get it gone.
Is there any thing else that
you want?
Not at present. I ."«haU comc
again m two or three days;
for I want a pair of panta-
loons, and four waistcoats.
Do you not want some calico
to Hue the back and sleeves
of your coat, and for the
pockets?
The tailor will take whatever
is necessary, when he comes
for the cloth. By the by
zacht en van blijvende kleur.
Zie den zelfkant er van.
Hoe veel kost de el?
Vijftien gulden.
Dat is om er van tc schrik-
ken; dat is een bovenmatige
prijs.
Het is de uiterste prijs, mijn-
heer ! Wees verzekerd, dat
ik nooit overvraag; mijne
verdiensten hebben eene vaste
bepaling.
Geef mij twee el min een vie-
rendeel ; dat zal tot eeu* rok
wel toereikende voor mij zijn.
Hier zijn ze, mijnheer. Zal ik
u het laken laten decatiseren
(ontluisteren, den glans er af
nemen)?
Ja, doe dat.
Heeft mijnheer nog iets anders
noodig?
Voor het oogenblik niets. Ik
zal' binnen twee of drie da-
gen terugkomen, want ik
moet twee pautalons en vier
vesten hebben.
Moet mijnheer tot den rok geen
voeringkatoen voor den rug,
de mouwen cn de zakken
hebben ?
De kleermaker zal nemen het-
geen hij noodig heeft, als hij
het laken komt halen. Onder-