Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
It is just arrived from France | Het is pas uit Frankrijk (uit
(from Jingland). Engeland) aangekomen.
Hitli a woollen-draper.
I am in want of a coat.
Of what will you have it made,
sir?
Of cloth: but I must have a
cloth of good quality and
durable colour.
I have German, French and
Belgian cloths of all colours.
Let me see a fine cloth.
What colour do you wish?
Shall I show you a mixed
colour?
No, I prefer blue; it is al-
ways fashionable.
Here are two pieces; they are
both dyed in the wool. I
will spread them out.
This cloth does not seem to
be soft and substautialenough;
it is not well finished.
You are mistaken, sir. But
look at this other piece,
perhaps it will suit you
better.
[t. is R superfine cloth, very
Bij eenen koopman in
nollen siuiFtfn.
Ik heb een* rok noodig.
Van welke stof wenscht mija-
heer dien te hebben ?
Van laken; maar ik moet la-
ken van güede kwaliteit en
vaste kleur hebben.
Ik heb duitsch, fransch en
engelsch laken, in alle kleu-
ren.
Laat mij een fijn laken zien.
Van welke kleur wenscht mijn-
heer het te hebben? Zal ik
u eene gemengde kleur laten
zien?
Neen, ik houd meer van blaauw;
dat blijft altijd in deu smaak.
Hier zijn twee stukken, zij zijn
beide in de wol geverwd.
Ik Z'tl ze voor u uit elkander
leggen.
Dit laken schijnt niet zacht en
ook niet stevig genoeg te
zijn; het is niet goed ge-
schoren (opgemaakt).
Gij vergist u, mijnheer. Maar
zie dat stuk eens, misschien
bevalt het u beter.
Dat ift zeer fijn laken, zeer