Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
What is the exchange on Lon-
don?
Be so kind as to show me that.
"What is the name of that?
That is not good enough.
Have you no better?
Will you change me these gold-
coins?
The exchange is higher, I have
received at.... more for
my....
Take this piece of gold and give
me the difference.
Sir, madam, pray, be so kind as
to walk in.
Won't you please to sit down?
Here is a chair.
What will you please to have?
You may have your choice.
How do yoj sell this?
The lowest price is...
That is very dear.
I assure you, it is ray lowest
price. I never overrate my
goods, and 1 can't make the
least abatement.
I really can't, I should lose
by it.
Take notice of the good quality
of this article.
It is of the newest taste and the
newest fashion.
I Hoe staat de koers op Londen ?
Wees zoo goed, mij dit te la-
ten zien.
Hoe wordt dat genoemd?
Dat is niet goed genoeg.
Hebt gij het niet beter?
Wilt gij mij deze goudstukken
wisselen?
Dc koers staat hooger, ik heb
te.,., meer voor mijne....
bekomen.
Neem dit goudstuk en geef mij
geld terug.
Mijnheer, mevrouw, mejufvrouw,
mag ik u verzoeken binnen
te komen.
Belieft het u niet te gaan zitten ?
Hi(!r is een stoel.
Wat is er van uwe dienst?
Mijnheer, mevrouw,behoeft slechts
te kiezen.
Tegen hoeveel verkoopt gij dit?
De alleruiterste prijs is....
Dat is zeer duur.
Ik verzeker u, dat het dc uiter-
ste prijs is. Ik overvraag nooit,
en kan niet het minst er van
aflaten.
Ik kan waarlijk niet, ik zou er
bij verliezen.
Zie toch naar de deugdzaamheid
van dit goed.
Het is de laatste smaak en de
nieuwste mode.