Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
Bring some of the best Ha- [
vanna. i
These cigars have a very fine |
flavour, and are very mild. |
I challenge you to a game |
of chess.
You must really excuse me, as ,
it is too warm. t
j
i
t
Have the kindness, sir, to give :
me the newspaper when you ;
have read it.
What is the news? j
The emperor of Morocco has de-
clared war against the French.
On what grounds?
On the suggestion of Abd-el- {
Kader. i
The French papers give a full
account of it. I
Breng ons van de beste Ha-
vanna.
Deze sigaren hebben een' aan-
genamen geur en zijn zeer
ligt.
Ik noodig u uit eene partij
schaak met mij te spelen.
Ik moet waarlijk verzoeken mij
er van te verschoonen, het is
te warm.
Wees zoo goed, mijnheer, als
gij de courant hebt gelezen^
om ze mij te geven.
Wat is er nieuws?
De keizer van Marokko heeft den
Franschen den oorlog verklaard.
Wat gaf aanleiding er toe?
Abd-el-Kader heeft dien be-
werkt.
De fransche bladen geven een
meer omstandig berigtervan.
In a shop.
What is the price of that ar-
ticle?
How much?
1 canuot give so much.
Can you not take less?
It is very cheap, it is not
very good.
That is not durable.
Do you make any deduction?
What is the value of that in
English money?
In eenen winkel.
Wat is de prijs hiervan?
Hoe veel?
Zoo veel kan ik niet besteden.
Kunt gij het niet minder stellen?
Dit is zeer goedkoop, maar het
is niet al te best.
Dat is niet duurzaam.
Laat gij niets korten?
! Wat is de waarde hiervan in
' engelsch geld ?