Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
Dntch fruit far surpasses Eng- |
lish fruit. |
Not ouly iu quality but also
ia quantity.
The latter is the cause of the
former. j
In England a great deal of j
unripe fruit is sold on ac- j
count of its being scarce and j
expensive. ,
But in Holland, where it is in
great abundance and cheap, '
one is not in so great a !
hurry to sell it.
Now we will take a cup of
coffee, and then take a |
walk. I
The weather is indeed very
tempting.
At a coffee-lioiise.
Let us go to a coffee-house,
there we can have a chat i
together comfortably.
Besides, I am very thirsty.
Will you take a glass of le- j
monade?
I should prefer a bottle of pale
beer.
Waiter, bring me some cigars.
Which sort will you have, sir,
Havanna or Maryland ?
Het hollandsche ooft overtreft
ver het engelsche.
Niet alleen in hoedanigheid,
maar ook in hoeveelheid.
Het laatste is de oorzaak van
het eerste.
In Engeland, waar het ooft
schaarsch en duur is, wordt
het meerendeels in onrijpen
staat verkocht.
Maar in Holland, waar het
in menigte voorhanden en
goedkoop is, is men niet
zoo haastig om het ter markt
te brengen.
Gaan wij nu een' kop koffij
drinken, en dan eene wan-
deling doen.
liet weer is inderdaad zeer uit-
lokkend.
In een koflljhuis.
Laat ons naar eenkoffijhuis gaan,
daar kunnen wij op ons ge-
mak met elkander praten.
Ik heb buitendien grooten dorst.
Wilt gij een glas limonade?
Ik zal liever eene kruik wit
bier nemen.
Jan, breng mij sigaren.
Van welke soort believen dc
heeren, Havanna of Mary-
land?