Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
Will you fake some calf's
liver?
If you please.
Drop some lemon-juice upon
it.
As you are an Englishman, I
have ordered a pudding.
I must confess that I have al-
ready eaten too much.
Pray take a small piece.
It would be very anpolite on
, my part were I to refuse it.
How do you like that pudding?
You know that it is no Dutch
dish; I must therefore ask
your indulgence.
It is excellent.
You say so out of politeness.
I beg your pardon; I assure
you that I have never eaten
a better pudding in England.
Now we will take a glass of
Madeira together.
Your health, and the health !
of your good lady and
children. |
I thank you in the name of
those who are absent,
George, bring the dessert.
These apricots are of an uncom- '
mon size.
Zult ge niet een stukje kalfs-
lever gebruiken ?
Als ik u verzoeken mag.
Doe er eenige droppels citroen-
sap over heen
Daar gij een Engelschman zijt,
heb ik een' pudding laten
klaar maken.
Ik moet bekennen, dat ik reeds
te veel heb gegeten.
Ik bid u, proef een stukje er
van.
Het zou eene onbeleefdheid van
mij zijn, het u- te weigeren.
Hoe vindt ge dien pudding?
Gij weet, het is geen hoHandsch
geregt, weshalve ik om toe-
gevendheid moet verzoeken.
Hij is voortreffelijk.
Dat zegt gij maar welstaans-
halve.
Ik vraag wel excuus; ik ver-
zeker u, dat ik iu Engeland
nooit een' beteren pudding heb
gegeten.
Nu zullen we een glas Madera
zamen drinken.
Uw welzijn, en het welzijn
uwer lieve vrouw en kin-
deren.
Ik dank u in naam der afwe-
zigen.
Jurriën, geef het nageregt.
Deze abrikozen zijn van eeue
ongewone grootte.