Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
12
Pray taste this chicken pie.
You do not drink.
Allow me to give you a glass
of wine.
Will you take a piece of sal-
mon or pike?
The salmon oppears so nice
thai I will trouble you for
some.
Now shall I give you some
roast mutton?
It seems to be very tender.
Do you like it well-done or
under-done?
XJnder-done, if you please.
I think this piece will
please you.
I think you will like
this piece.
Please to pass me the salt- |
cellar. j
How do you like this roast S
lamb ?
Very well indeed.
I am glad that you like it.
Now shall I send you a wing
of this fowl?
Here are potatoes, pease, cauli-
flower, spinach and broc-
coli.
Pray help yourself.
Proef eens, als ik u bidden
mag, deze kuikenpastei.
Gij drinkt niet.
Sta mij toe, u een glas wijn in
te schenken.
Zult gij een stukje zalm of
snoek gebruiken?
De zalm ziet er zoo goed uit,
dat ik u om een stukje ver-
zoeken zal.
Zal ik u nu eenige sncedjes van
dot gebraden schapenvlcesch
aanbieden ?
Het schijnt zeer murw te zijn.
Lust gij het hard of zacht ge-
braden ?
Zacht gebraden, als het u be-
lieft.
Ik denk dat dit stukje wel naar
uwen smaak zal zijn.
Mag ik u verzoeken mij het
zoutvat aan te reiken?
Hoe vindt gij dit gebraden lams-
vleesch?
Keurig, inderdaad.
Het verheugt mij, dat het naar
uwen smaak is.
Zal ik u thans een' vleugel van
dat hoen toedienen?
Hier zijn aardappelen, schud-
crwtjes, bloemkool, spinazie
en groene kool.
Ik bid Uj bedien u toch.