Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Here are rolls and toast. '
i
I can recommend these eggs to
you as new-laid. j
If you please, I will take some j
of these artichokes.
As you please.
Here is oil and vinegar.
Allow me to help you to a
cup of tea.
I am much obliged to you.
Here are oysters and ham.
Pray help yourself, and do
as if you were at home.
This butter is very fresh.
Do you like fried fish or
smoked tongue?
I prefer a little piece of this
cold meat.
They drink better tea in Eng-
land.
Not that they have better tea
• than we have; but they un-
derstand the preparation of
it better.
That is the whole secret.
And the French make the best
coffee.
But this coffee is not inferior
to the French.
We have the preference in
sugar.
There are many Dutch sugar-
Hier is kleinbrood en geroost
brood.
Deze eijeren kan ik u als versch
gelegd, aanbevelen.
Als gij het veroorlooft, zal ik
van deze artisjokken gebruik
maken.
Naar uw believen.
Hier is olie en azijn.
Sta mij toe, u een' kop thee
aan te bieden.
Ik dank u zeer.
Hier zijn oesters en hom.
Bedien u toch, als ik u bid-
den mag, en doe alsof gij
t' huis waart.
Deze boter is zeer versch.
Lust gij gebakken visch of ge-
rookte tong?
Ik zal liever een stukje van
dat 'koud gebraad eten.
In Engeland drinkt men betere
thee dan hier.
Niet dat de Engelschen betere
thee hebben dan wij, maar
zij weten ze beter te zetten.
Daarin ligt het gansche geheim.
Zoo weten dc Franschen het
best de koffij te zetten.
Maar deze koffij ii niets min-
der dan die der Franschcn.
Wij (Hollanders) zijn het met
de suiker vooruit.
In Engeland en Frankrijk heeft