Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
There are three guilders and
a half, the remainder is for
yourself.
T am much obliged to you, sir.
Supper.
"Will you stay to%supper with
us?
I am much obliged to you, but
I am afraid it will make me
too late.
It is only ten o'clock, and we
are going to supper imme-
diately.
Pray, do not put yourself to '
any inconvenience on my
account.
We shall have a very plain
supper.
Do you like lobst-ers?
I am very fond of them.
They are not generally eaten
for supper.
Wherefore? For what reason?
Because they are indigestible.
They have never injured me.
They never do so if you do
not go to bed immediately
after having eaten them.
May I offer you a dozen of
these fresh oysters?
No, I thank you, I will trou-
ble you for a little salad.
Hier hebt gij drie gulden vijf-
tig centen, het overige is
voor u.
Ik dank u wel, mijnheer.
Het avondeten.
Wilt gij dezen avond bij mij
blijven eten?
Wel verpligt maar ik vrees
het zal te laat worden.
Het is pas tien uur en wij
gaan terstond aan tafel.
Als ik u bidden mag, maak om
mijnentwege geen omslag.
Ons avondeten zal zeer een-
voudig wezen.
Houdt gij van kreeften?
Ik houd er zeer veel van.
Zij worden niet algemeen
avonds gegeten.
Om welke reden?
Omdat ze zwaar te verteren
zijn.
Zij hebben mij nooit gehinderd.
Dat zullen zij ook niet, als gij
niet dadelijk cr op naar bed
gaat.
Mag ik u een dozijn van deze
versche oesters aanbieden?
Neen, ik dank u, ik zal u om
de salade verzoeken.