Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
bailie subject.
Waiter, bring me some warm
water and a towel.
Can you tell me of auy public
baths in this town?
You will find every accommo-
dation at Mr. D . .'s baths.
Are the charges moderate ?
1 have never heard any person
complain of them.
What is the cost of a warm
bath?
Fifty cents, or twelve for five
guilders.
Do they supply you with li-
nen ?
You are always supplied with
good warm clothing.
Is there any thing to be seen
in this town ?
There are a great many cu-
riosities, and it will be well
worth while to visit them.
Can I obtain a guide to point
out to me the several objects
of attraction ?
You will find a guide at every
place you visit, sir.
Will they expect any gra-
tuity ?
It is customary to give them
a trifle.
Hetzelfde onder-
werp.
Jan! breng me warm water en
een' handdoek.
Kunt ge mij ook /eggen of in deze
stad eene publieke badplaats is?
In het badhuis van den heer
D. kan mijnheer alles naar
wensch ingerigt vinden.
Zijn de prijzen matig?
Ik heb niemand er over hooren
klagen.
Wat kost een warm bad?
Vijftig cents, of do twaalf voor
vijf gulden.
Krijgt men daar schoon linnen-
goed?
Men krijgt er altijd goed en
verwarmd linnengoed.
Is er iets bijzonders te zien in
deze stad ?
Er zijn hier veel merkwaardig-
heden, die wel de moeite
waard zijn ze te gaan zien.
Kan ik eenen wegwijzer beko-
men, die mij al hetgeen be-
langwekkend is aanwijst?
Overal waar iets te zien is, zal
mijnheer wegwijzers vinden.
En moeten die eeue fooi heb-
ben?
liet is gebruikelijk, dat men
hun eene kleinigheid geeft.