Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
That is indeed the best you
can do.
Shall I send my servant foi*
a cab ?
You are very kind; I am much
obliged to you.
Please to take a seat meau-
whilc.
\i ail hotel.
Show me a bed-room.
I cannot go beyond the second
floor.
I must have one on the first
floor, if possible.
1 have not one the first floor
disengaged.
Here is a very comfortable room,
sir.
Do you wish your bed warm-
ed?
Yes, if you please,
I must have some supper.
I should like to have something
light, some poachcd eggs would
be the best.
Shall I order it now, sir?
Yes, I shall be down stairs di-
rectly, in the cofl'ee-roora.
Let mc have a fire in my bed-
room, as I am very cold.
Dat is inderdaad het beste dat
gij doen kunt.
Zal ik mijnen bediende om een
rijtuig zenden ?
Gij zijt wel vriendelijk ; ik ben
u zeer verpligt.
Neem ondertusschen uw ge-
mak.
In een logement.
Wijs mij een slaapvertrek aan.
Boven de tweede verdieping kan
ik niet klimmen.
Ik moet er een op de eerste ver-
dieping (hebben, als het moge-
lijk is.
Ik heb er gecnc ledig op de
eerste verdieping.
Hier is een zeer aangenaam ver-
trek, mijnheer.
Wenscht mijnheer het bed ge-
warmd te hebben?
Ja, als het u belieft.
Ik moet iets tot avondeten
hebben.
Ik zou gaarne iets ligts willen
hebben; eenige doopcijercnzul-
len wel het beste wezen.
Zal ik ze bestellen, mijnheer?
Ja, ik kom terstond naar bene-
den in de koffijkamcr.
Leg vuur aan op mijne slaap-
kamer, want ik ben zeer
koud.