Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
You raust have the beds aired. ' De bedden moeten gelucht wezen.
I shall immediately give pro- Ik zal er dadelijk mijn werk van
per directions.
Be in readiness to receive me
to-morrow.
I shall come in time for sup-
per.
Inquiring; after a
person.
Does not a gentleman of the
name of N — live here ?
I know no person of that name.
I believe so,
I beg your pardon, he for-
merly lived here, but has
left.
Can you tell me where he
lives ?
He lives near the exchange.
In what street ?
I can neither tell you the street
nor the number.
Is it far from here?
It is about a quarter of an
hour's walk.
"Which road must I take ?
Take the third street on the
right, then the first on the
left, and then ask again,
I think that a cab will best
take me there.
maken.
Breng alles in gereedheid, opdat
ik morgen mijn* intrek kan
nemen.
Ik zal in tijds komen avond-
malen.
Aïavraag naar Iemand
doen.
Woont hier niet iemand N, ge-
heeten ?
Ik ken niemand van dien naam.
Ik geloof het wel.
Ik vraag excuus, hij heeft hier
wel gewoond, maar is ver-
huisd.
Kunt gij mij zeggen waar hij
woont ?
Hij woont digt bij de beurs.
In welke straat ?
Ik weet u dc straat noch het
nommer te noemen.
Is het ver van hier ?
Het is ongeveer een kwartier
uur gaans.
W^eiken weg moet ik nemen ?
Sla de derde straat regts in ,
dan de eerste links, en dan
vraagt gij weder.
Ik denk dat een huurrijtuig mij
wel het best er heen zou
kunnen brengen.