Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
That is an advantage, for tlie
noise is so great in the
front of the house.
Are the other bed-rooms as
good as this ?
They are all alike, sir.
Now tell me the lowest rent
which you can take.
If you take them for three
months, I will take twenty
eight guilders, but not less.
Consider that the situation is
first rate.
Well, I will take them.
But I want the use of a cel-
lar.
Do you supply me with linen ?
As you please, sir.
I must have a change of bed-linen
and table-linen every week.
Can I board at home ?
If you please; sir.
You will meet here with a
table well supplied, and fre-
quented by choice company.
But I prefer to board with my
family.
What do you charge for board ?
When do you intend to take
possession of your apart-
ments ?
1 shall enter to-morrow.
Dat is ecu voordeel, want naar
voren is het gcdruisch zeer
hevig.
Zijn de andere slaapvertrekken
even goed als dit ?
Zij zijn alle gelijk, mijnheer.
Zeg mij nu den uitersten prijs,
waarvoor gij ze mij kunt laten.
Als mijnheer ze voor drie
maanden neemt, zal ik ze
u voor acht en twintig gul-
den geven, maar minder kan
het niet.
Mijnheer moet bedenken, dat
de ligging uitmuntend is.
Welnu, ik zal ze nemen.
Maar ik moet het gebruik van
eenen kelder hebben.
Geeft gij mij ook schoon lin-
nengoed ?
Zoo als het u belieft, mijnheer.
Het bedde- en tafelgoed moet
elke week verschoond worden.
Kan ik hier ook eten ?
Naar uw believen, mijnheer.
Mijnheer zal hier eene welbe-
diende tafel en een uitgele-
zen gezelschap vinden.
Maar ik houd liever tafel met
mijn eigen gezin.
Hoe veel kost dc persoon ?
Wanneer denkt gij de woning
te betrekken ?
Ik zal er morgen ingaan.
Nedeildiiüsch Schoolmuseum |
PrinsengEaci-p: 1d1, liij de Piinseristraat |
AMSTERDAM