Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
The prospect is very beau-
tiful , and you will find the
situation very convenient,
being near the town.
But it is a great deal too dear,
I cannot give so much
money.
It will make a diflference ♦ sir,
in the price, if you take
them for any length of time.
I should require them for two
months , at least.
In that case I would lower
the price to forty guilders.
Coiitinnotloii.
Is the first fioor the same rent?
Ko, sir, it is not so much, as
the room is smaller.
"What rent- do you ask for it ?
Thirty guilders.
That is almost as dear as the
ground-floor.
Are the beds good ? as that
is the main point.
You cannot wish for a better bed.
Does the room look into the
street ?
No, sir, it looks into the
garden.
Het uitzigt is heerlijk , en de
ligging zal u zeer goed schik-
ken , daar het digt bij de
stad is.
Maar het is veel te duur, ik
kan zoo hoog niet betalen.
Ik zal een onderscheid in den
prijs maken, zoo mijnheer
de kamers voor een' gerui-
men tijd neemt.
Ik zal ze ten minste twee maan-
den in gebruik moeten heb-
ben.
Dan zal ik u den prijs tot op
veertig gulden verminderen.
Vervolg.
Doet de eerste verdieping ook
zoo veel van huur?
Neen, mijnheer, die is minder ,
want het vertrek is kleiner.
Hoe veel huur vraagt gij er voor ?
Dertig gulden.
Dat is bijna zoo duur ala ge-
lijkvloers.
Zijn de bedden goed? want dit
is de hoofdzaak.
Mijnheer kan geen beter bed
wenschen.
Heeft de kamer het uitzigt op
de straat?
Neen , mijnheer, zij ziet op
den tuin uit.