Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
These rooms, T think, will suit
you , sir.
The furniture does not seem to
be very good.
It was all new, last year,sir^
It has a very bad appearance.
This room is not large enough;
I like a large room.
The parlour is much larger,
sir, as there are two rooms
made into one.
Can I sec it?
This is better, the furniture
here is also much better.
It was all new at the same
time.
The bed-rooms arc up stairs,
sir , will you be pleased to
see them ?
Are they on the first floor?
No, they are on the second
floor.
These appear to be very plea-
sant rooms.
Is there a fire-place ?
Are there any closets belong-
ing to them ?
"What is the rent of the whole ?
Fifty guilders per month.
That is very dear.
We always have so much in
the season, sir.
Deze vertrekken zullen, naar
ik geloof, u wel bevallen.
Dc meubels schijnen niet al te
best te zijn.
Zij waren een jaar geleden alle
nieuw, mijnheer.
Zij zien er slecht uit.
Dit vertrek is niet groot ge-
noeg ; ik houd van een ruim
vertrek.
De zaal is veel grooter , mijn-
heer , omdat daar uit twee
kamers eene is gemaakt.
Kan ik ze zien ?
Hier is het beter, en ook de
meubels zijn beter.
Zij waren alle tegelijk nieuw.
De slaapvertrekken zijn boven,
belieft het u ze te zien ?
Zijn ze op de eerste verdieping ?
Neen, ze zijn op de tweede
verdieping.
Dit schijnen zeer aangename
vertrekken te zijn.
Is er eene stookplaats in ?
Zijn er ook kabinetjes bij ?
Hoe veel huur doet het geheel ?
Vijftig gulden in de maand.
Dat is zeer duur.
In dezen tijd van het jaar ma-
ken wij altoos dien prijs,
mijnheer.