Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
"Who is the author of it?
His name has not been made
public.
I understand that the celebra-
ted Miss C. will i)erform this
evening.
Indeed I I shall be delighted to
see her,
"Will Mr. M. perform?
I have not heard any thing
of it.
Now let us go in and secure a
good seat.
Now the curtain is rising.
That overture is very beautiful.
Is not the scenery splendid?
I never saw any thing more
beautiful.
Who is to act the part of-—?
I cannot tell you.
That is admirably well done; it
was a very difficult piece.
Hiring apartments.
Can you let me see your apart-
ments ?
I hear that you have the whole
of your house to let.
It is all unoccupied, at pre-
sent, sir.
I want four rooms, they ffiust
be on the first and second
floors.
Wie is de schrijver er van?
Zijn naam is niet bekend ge-
maakt.
Ik heb gehoord, dat de ver-
maarde jufvrouw C. dezen
avond zal spelen.
Inderdaad, ik verheug mij er op,
haar te zien.
Zal M. medespelen?
Ik heb er niets van vernomen.
Laat ons nu binnen gaan en naar
eene goede plaats omzien.
De gordijn wordt nu opgehaald.
Dat is eene fraaije ouverture.
Is de dekoratie niet prachtig?
Nog nooit heb ik iets schooner
gezien.
Wie zal de rol van,., ver-
vullen ?
Ik weet het u niet te zeggen.
Dat is overheerlijk gespeeld; het
was een mocijelijk stuk.
Kamers te huren.
Kunt gij mij uwe vertrekken la-
ten bezigtigen?
Ik heb gehoord, dat uw geheel
huis te huur is.
Het is thans geheel onbewoond,
mijnheer.
Ik heb vier vertrekken noodig,
die op de eerste en tweede
verdieping moeten wezen.