Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
13


1 have several pbces to go to.
Come again soon , but I must
request that you attend to
business first.
T am sorry that your visit was
of so short duration.
I hope you will make ns amends
siuother time.
When shall we have the pleasure
of seeing you again?
As soon as possible.
You know that I like coming to you.
Till we meet again, farewell.
The theatre.
Are you going to the theatre
to-night?
I have been thinking of going.
I shall be happy to accompany
you.
Have you any tickets?
No; but I can easily procure
some.
Which part of the theatre do
you prefer?
I^et us go into the boxes.
Let us go into the pit.
What piece is acted to-night?
I do not know, it is a new piece.
Ik moet nog op verscheidene
plaatsen wezen.
Kom weldra terug , maar als ik
u bidden mag, bezorg dan
vooraf uwe zaken.
Het doet mij leed, dat uw be-
zoek van zoo korten duur was.
Ik hoop, dat gij ons een ander
maal schadeloos er voor zult
stellen.
Wanneer zullen wij het genoegen
hebben u weder bij ons te zien?
Zoo spoedig mogelijk.
Gij weet, dat ik gaarne bij u kom.
Tot wederziens, vaar wel.
De schouwbnrg.
Gaat gij dezen avond naar den
schouwburg?
Ik was van zins er heen te gaan.
Het zal mij aangenaam zijn u
te mogen vergezellen.
Hebt gij lootjes (biljetten?)
Neen, maar ik kan ze ligt be-
komen.
Welke plaats hebt gij het liefst
in den schouwburg ?
Laat ons in de loge gaan.
Laat ons in den bak (het par-
terre) gaan.
Wat wordt er dezen avond ge-
speeld ?
Ik weet het niet, het is ecu
nieuw stuk.
2