Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
How long have yon been ill ?
For the last three weeks.
Do you take any thing for
your illness ?
My physician has ordered me to
take some medicine.
How is Mrs. — and Miss — ?
They are very well, sir; they
also have been poorly.
I am glad to hear that they
have recovered; make my
compliments to them.
Is your father still indisposed ?
He is a little better to-day,
but we are fearful of the
consequences.
or the weather.
What kind of weather is it?
It is very bad weather.
It rains very fast.
How long has it rained ?
It has rained for the last two
hours.
I think it will soon clear off.
The sky is too cloudy, sir.
But the clouds appear to be
breaking.
Sedert wanneer zijt gij ziek ?
Sedert drie weken.
Doet gij niets tegen de ziekte ?
Mijn dokter heeft mij een ge-
neesmiddel voorgeschreven.
Hoe vaart mevrouw en me-
jufvrouw ?
Zij zijn volmaakt wel; ook zij
waren ongesteld.
Het verheugt mij te vernemen ,
dat zij weder hersteld zijn ;
groet hen van mijnentwege.
Is mijnheer uw vader nog on-
gesteld ?
Hij is van daag iets beter, maar
wij vreezen voor dc gevolgen*
Over het weder.
Hoe is het weer ?
Het weer is zeer slecht.
Het regent hard.
Hoe lang regent het al ?
Het regent al twee uren.
Ik denk, het zal spoedig op-
klaren.
De lucht is te zeer bewolkt,
mijnheer.
Maar het schijnt dat de wol-
ken afdrijven.