Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
What is the exact time ?
It wants seventeen minutes to
ten.
I am afraid that you arc too
slow , sir.
I was perfectly right this mor-
ning.
At what hour must you go
out, sir ?
Come and breakfast with me
to-morrow, sir.
At what time do you break-
fast ?
Generally at eight o'clock.
Between nine and ten.
I will accept your kind offer.
Asking one*»
health.
Madam , or sir , I wish you a
good morning; I hope you
are perfectly well.
Good morning, how do you do?
I thank you, I am very well,
sir.
And how is it with you, sir?
I am not quite well.
What ails you ?
I have a very bad cold and
head-ache.
I have had a fever.
Hoe laat is het precies ?
Het is zeventien minuten voor
tienen.
Ik vrees, dat uw horologie te
langzaam loopt.
Het liep dezen morgen goed.
Hoe laat moet mijnheer uitgaan ?
Kom morgen met mij ontbijten ,
mijnheer.
Hoe laat ontbijt ge ?
Gewoonlijk om acht uur.
Tusschcn negen en tien.
Ik zal van uw vriendelijk aan-
bod gebruik maken.
IVaar Iemands gezond-
heid vragen.
Mevrouw, of mijnheer, ik wensch
u eenen goeden morgen; ik
hoop dat gij volmaakt wel-
varende zijt.
Goeden morgen, hoe vaart gij ?
Ik dank u, ik bevind mij zeer
wel, mijnheer.
En hoe gaat het u, mijnheer ?
Ik ben niet al te wel.
Wat scheelt u ?
Ik beu zeer verkouden en heb
hoofdpijn.
Ik heb dc koorts gehad.