Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
To a»k the way.
Pray, sir, which is the way
to — ?
Is this the right way to go to —?
Can you tell me the nearest
way to go to ?
Whither does this road lead?
You are perfectly right.
Should I go straight on ?
When you reach the end of
this road , you must turn to
the right hand.
You arc completely wrong, sir.
You must go back to the se-
cond turning, and then to
the end of that turning.
Which is the shortest road to — ?
How far is it?
Not more than a mile.
Is it a good road ?
It is rather stony.
Sir, I am much obliged to you.
Of the hour.
Can you tell me the time ?
It is just one o'clock.
It is half past eleven o'clock.
It is a quarter to twelve.
I did not think that it was so
late.
I thought that it was later.
^'aar dcii weg vragen.
Als ik u verzoeken mag mijn-
heer, waar is hier de weg naar..?
Is dH de regte weg naar. . . ?
Kunt ge mij ook zeggen, wat
de naaste weg is naar . .. ?
Waarheen loopt deze weg ?
Gij gaat den regten weg.
Moet ik regtuit gaan?
Als gij aan het eind der slraat
komt, dan slaat ge regts om.
Gij hebt den weg mis, mijnheer.
Gij moet tot aan de tweede
straat terugkeeren, en dan
al regtuit.
Wat is de naaste weg naar, .. ?
Hoe ver is het hier van daan ?
Niet meer dan een half uur.
Is de weg goed?
Tamelijk steenachtig.
Ik ben u zeer verpligt mijn-
heer.
De tijd.
Kunt gij mij zeggen hoe laat
het is?
Het is precies één uur.
Het is half twaalf.
Het is kwartier voor twaalven.
Ik dacht niet, dat het zoo
laat was.
Ik dacht, dat het later was.