Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
Can you recommend one to me?
"Would you be surety for him?
He is a very useful and ho-
nest man.
Of the rail-road.
Do you like rail-way travelling?
When I travel for business, but for
pleasure I prefer the common
road.
What a wonderful invention!
How long does it take to go by
rail-way from Amsterdam to
Kotterdam?
Three hours.
The whole of our country will
perhaps be spread over with
a net of rail-ways.
How far is it from Amsterdam
to Arnhem?
Three hours too.
It is a pity that travelling by
rail-way is so dangerous.
By no means more than by any
other conveyance.
But we often hear of accidents.
Which are chicfly to be attributed
to the imprudence of the tra-
vellers.
Kunt gij mij iemand aanbevelen?
Zoudt ge voor hem willen in-
staan?
Het is een zeer bruikbaar en
eerlijk man.
Van den ijzeren
spoorweg.
Reist gij gaarne langs den spoor-
weg?
Als ik voor zaken reis, ja, maav
tot vermaak geef ik den ge-
wonen rijweg de voorkeur.
Het is eene verwonderlijke uit-
vinding!
Hoe lang rijdt men op den
spoorweg van Amsterdam naar
Rotterdam ?
Drie uren.
Welligt zal eens geheel ons land
met een net van spoorwegen
overtrokken zijn.
Hoe ver is het van Amsterdü^.
naar Arnhem?
Ook drie uren.
Jammer, dat bet reizen langs
den spoorweg zoo gevaarlijk is.
Volstrekt niets meer dan langs
andere vervoerwegen.
Maar wij hooren zoo dikwerf
van ongelukken.
Die meestal aan onvoorzigtigheid
van de reizigers zijn toe U
schrijven.