Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
It is going to rain.
It is cold.
The snow is very deep.
Let us take a walk.
Good night!
How much costs a good
laboring horse ?
Your sister is a gos-
ling.
Charity is the soul of
all the virtues.
I am always in good
spirits.
What is the lowest
price of this?
So many men, so many
minds.
The family is in the
country.
He is no kin to me.
The operations of the
new machinery are
* admirable.
What a luxuriant
meadow!
Shut the door I
It is going toe reen.
It is kohld.
Th* sznoh is werrie
diep.
Lett OS tehk e' wahk.
Goedd neiht!
Hou modtsj' kosts e
goed lehbering hors?
Joer sister is e gos-
ling.
Dsjeritieh is th* sohl
of aal th' verdsjus.
Y em aalwehsin goehd
spirrits.
What is th' loh-est
preis of dhis?
Soo menni menu, soo
menni meinds.
TV femillie is in tV
konttre.
Hie is noh kin to
mie.
Th' operredsjens of
th* nïoe masjineri
ar admirebbel.
Whad e log-socrient
meddo!
Sjodd tV dohrl
Het zal beginnen te
regenen.
Het is koud.
De sneeuw ligt zeer
hoog.
Laat ons eene wande-
ling doen.
Goeden avond!
Hoe veel kost een goed
ploegpaard ?
Uwe zuster is eene
domme gans.
Liefdadigheid is dc
ziel aller deugden.
Ik ben altijd opge-
ruimd.
Wat is hiervan de ui-
terste (minste) prijs?
Zoo veel hoofden, zoo
veel zinnen.
Dc familie is op dc
buitenplaats.
Hij is niet met mij
vermaagschapt.
De werkingen der nieu-
we machine (werk-
tuig) zijnbewondc-
renswaard.
Welk een weelderig
weiland!
Sluit de deur. Doe de
deur digt.