Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page

soli! and delivered to him on ! uing van aau ZKd. den lO^^c"
the IQtli of February last. Februarij 1.1. verkochte en ge-
, leverde goederen.
Amsterdam, Sept. X8tb, 1850.
For ƒ 380.—
J, the undersigned, declare
to have received of Mr. — the
sum of four hundred guilders,
being the first payment of the
sum of twelve hundred guilders,
for value received in cash, and
for which I hold a promissory
note, given on the lOti» day
of August.
Amsterdam, etc.
TJiis is to acknowledge that
I have received of Messrs.—
the sum of eighteen pounds
ten shillings, being one year's
interest of the sum of three
hundred and seventy pounds,
iluc on the 25th July last.
Amsterdam, 18 Sept. 1850.
Zegge ƒ 380.- -
De ondergeteekende bekent
ontvangen te hebben van den
heer — de somma van vier
honderd gulden, uitmakende do
eerste termijn van twaalf hon-
derd gulden, aan ZEd. in contan-
ten verstrekt, ingevolge dc aan
mij afgegeven schuldbekentenis
van 10 Augustus 1.1.
Amsterdam, enz.
Van de heeren — verklaar
ik te hebben ontvangen eene
somma van achttien pond ster-
ling cn tien schellingen, voor
een jaar rente, verschenen 25
Julij 1.1. cener somma van
drie honderd cn zeventig pond
sterling.
London, August lOth, 1850. Londen, den 10 Aug. 1850.