Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
It is true. 4 It is troe. Het is waar.
Is it true? Is it troe? Is het waar?
It is so. It is szo. Het is zoo.
Yes. Jes, Ja.
No, No. Neen.
I believe so. Ai biliw szo. Ik geloof het wel.
I believe not. Ai biliw not. Ik geloof het niet.
Upon my honour. Opon mei onner. Op mijn woord van eer.
Believe me. Biliw mi. Geloof mij.
That is possible. Thet is possibell. Dat is mogelijk.
I will. Ai wil. Ik wil.
I will not. Ai wil not. Ik wil niet.
Whence do you come? Wensz doe jeo komm? Waar komt gij van daan?
I come from... Ai komm from. Ik kom van...
I am going to,.. Ai cm going toe. Ik ga naar...
Go up. Goo opp. Ga naar boven.
Go down. Goo dounn. Ga naar beneden.
Go in. Goo inn. Kom binnen.
Come here. Komm hihr. Kom hier heen.
Stay. Steh. Wacht.
You go too fast. Joe goo toe faast. Gij loopt te gaauw.
Why? Whei? Waarom ?
Because. Bikahsz. Omdat,
Open the door. Open the door. Open dc deur.
The door is open. The door is open. De deur is open.
The window is open. The jvindoh is open. Het venster, het raam
is open.
Shut the window. Sjot the windoh. Doe het raam digt.
If you please. If joe plies. Als het u belieft.
Speak loud. Spiek loud. Spreek overluid.
You speak too low. Joe spiek toe loo. Gij spreekt te zacht.
Do you speak english? Doe joe 8i)iek inglish? Spreekt gij Engelsch?
A little. E' Uttel, Een weinig.