Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
127
Promissory iio<e
Orderbriefje. (l»romei*se.)
:Vmsterdam, Aug. 24, 1850. Amsterdam, den 24 Aug. 1850.
Four months after date I pro-
mise to pay to Messrs. S. F. &
or order, the sum of Eight
hundred and twenty guilders,
for value received in goods.
N. N.
\o(c of liaiid.
Vier maanden na dato neem ik
aan te betalen aan de beeren
S. F. & C°. of order, de somma
van acht honderd en twintig
gulden, waarde in goederen ont-
vangen.
N. N.
Toonder briefje.
Received of Mr. Smith, the
sum of One hundred and fifty-
two guilders and seventy cents,
to repay on demand to the bearer
of the present.
Ontvangen van den heer Smith,
dc somma van honderd twee
en vijftig gulden, zeventig cent,
om op vertoon aan toonder to
voldoen.
Amsterdam, Sept, :id. 1850.
J. S.
For ƒ 152.70.
Amsterdam, 3 Sept. 1850.
J. S.
Zegge ƒ 152.70.
larioiis Keeeipti*.
Ilewijzen van onivani^st
(Kuilandën )
Received of Mr. — the sum Ontvangen van den heer —
of three hundred and eighty de somma van drie honderd
* jfuilders, as per Invoice of goods ■ tachtig gulden, volgens reke-