Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
at two mouths date to Mr. D.
or order. 1 beg you to honor it,
and place it to my account.
I remain.
Your obedient servant.
zes honderd gulden, twee maanden
dato, aan dc order van den heer D.Ik
verzoek XJEd. dien te willen ver-
eeren, en mijne rekening er voor
te belasten.
Ik noem mij met achting
UEd. dw. dienaar.
Letter for remittance.
Messrs. N. N. Amsterdam.
Francfort o.M. etc.
Gentlemen,
Agreeably to your request, I
enclose an order upon Messrs. —
for Two hundred and thirty guil-
ders, being the full balance of the
account between us; and shall feel
obliged by your sending a receipt
for the same.
I remain,
Your most obedient servant,
B. A.
Brief tot overmaking
van geld.
De Heeren N. N. te Amsterdam.
Frankfort ®/M. cnz.
Mijne Heeren!
Ter voldoening aan uw verlan-
gen, zend ik UEd. ingesloten ecnc
aanwijzing op de Heeren— groot
twee honderd dertig gulden, strek-
kende ter algeheele sl uiti ng der tus-
schen ons bestaande rekening; zul-
lende UEd. mij verpligten, mij
hiervan een bewijs van ontvangst
te doen toekomen.
Ik ben met achting
UEd. dw. dienaar
D. A.