Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
LETTERS.
BRIEVEN.
To a Banker.
Aan eencu Bankier.
Sir,
Mijöhecr!
Mr. P., our mutual friend,
having kindly supplied me with
a letter of recommendation and
credit upon your respectable firm,
I shall feel greatly obliged by
your letting me know the day
and hour that may be most con-
venient to you to receive me.
1 have the honor to be,
Sir,
Your most obedient
servant.
.%i»king; Money.
Sir,
Allow me to remind you
De heer P., ons beider vriend,
heeft de goedheid gehad, mij
van eenen aanbcvelings- en kre-
dietbrief aan uw geacht huis
te voorzien. UEd. zal mij dien-
volgens zeer verpligten, door
mij den dag en het uur .te wil-
len bepalen, wanneer het TTEd.
het best gelegen komt, mij te
ontvangen.
Ik heb dc eer te zijn
UEd. dw. dienaar.
Om g;ei4l aan ie vragen
Mijnheer!
Het zij mij geoorloofd UEd, in
that the time agreed upon has : herinnering te brengeu, dat de
now expired. I am iu great want tijd, welken wij zijn overeen-